ESM303測試檯用安全防護罩/ESM303-003


 

 

 

 

 

 

 

 

圖庫


 

 

 訂購資訊


型號 描述
ESM303-003 ESM303用安全防護罩

 

 

標準配件


安全防護罩如圖所示運送,並包括以下配件~

 

(1)帶聯鎖式電纜的安全防護罩組件

(1)用於操控面板的ESM303-004/檯面式支架安裝套件

(1)用於將安全防護罩安裝到測試檯的配件

(1)用於將操控面板安裝到工作桌的安裝套件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外觀尺寸:in(mm)